ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of risk factors in patients with ventilator-associated pneumonia caused by Acinetobacter baumannii

Ali İrfan Baran, Mehmet Çelik , Yusuf Arslan, Hilmi Demirkıran, Mahmut Sünnetçioğlu, Aysel Sünnetçioğlu

Ali Ä°rfan Baran
İnfection Diseases and Clinical Microbiology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Mehmet Çelik
İnfection Diseases and Clinical Microbiology, Cizre State Hospial, Şırnak, Turkey. Email: dr.mcelik12@gmail.com

Yusuf Arslan
İnfection Diseases and Clinical Microbiology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Hilmi Demirkıran
Anesthesiology and Reanimation, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Mahmut Sünnetçioğlu
İnfection Diseases and Clinical Microbiology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Aysel Sünnetçioğlu
Chest Diseases, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey
Online First: April 01, 2020 | Cite this Article
Baran, A., Çelik, M., Arslan, Y., Demirkıran, H., Sünnetçioğlu, M., Sünnetçioğlu, A. 2020. Evaluation of risk factors in patients with ventilator-associated pneumonia caused by Acinetobacter baumannii. Bali Medical Journal 9(1): 253-258. DOI:10.15562/bmj.v9i1.1751


Purpose:  Ventilator-associated pneumonia is a significant disease with high mortality rates. Acinetobacter baumannii is one of the most critical pathogens leading to ventilator-associated pneumonia. This study aims to evaluate the underlying risk factors in patients diagnosed with ventilator-associated pneumonia caused by Acinetobacter baumannii, who were followed in intensive care units of our hospital.

Patients and Methods:  The data of 112 patients diagnosed with ventilator-associated pneumonia caused by Acinetobacter baumannii, who were followed in Intensive Care Units other than Pediatric Intensive Care Unit of our hospital from 2013 to 2017, were evaluated retrospectively.

Results: Of the cases included in our study, 70.5% were male, and 29.5% were female patients. Of the cases, 87.5% were followed in Anaesthesiology and Reanimation Intensive Care Unit. The most common modifiable risk factors are mechanical ventilation, antacid use, and the most common non-modifiable risk factors were the presence of trauma and a history of cardiovascular disease.

Conclusion: Ventilator-associated pneumonia is a clinical condition with high mortality and morbidity in intensive care units. Incidence and mortality of ventilator-associated pneumonia can be reduced through the implementation of some necessary policies for the prevention of ventilator-associated pneumonia and the practices for the reduction or elimination of modifiable risk factors.

References

Şafak B, Çiftçi İH, Kıyıldı N, Aktepe OC, Çetinkaya Z, Altındiş M. Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kültürleri: 2004-2006 Yılları Sonuçları. Ankem Derg. 2007; 21(2): 81-5.

Bonten MJM, Gaillard CA, Ramsay G. The Pathogenesis of Nosocomial Pneumonia in Mechanically Ventilated Patients. In: Vincent JL (Ed). Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine; Berlin: Springer Verlag: 1995;711.

Saltoğlu N. Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi ve Kontrolü. İÜCTF STEE, Hastane enfeksiyonları: korunma ve kontrol. Sempozyum Dizisi 2008; 60: 89103.

Giamarellou H, Antoniadou A, Kanellakopoulou K. Acinetobacter baumannii: a Universal Threat to Public Health?. Int J Antimicrob Agents. 2008; 32(2): 106-19.

Aktaş F. Gram-Negatif Bakterilerin Hastane İnfeksiyonlarındaki Rolü Ve Epidemiyolojisi. Ulusoy S, Leblebicioğlu H, Arman D. Önemli ve Sorunlu Gram Negatif Bakteri İnfeksiyonları” kitabı, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2004: s:183-206.

Jang TN, lee SH, Huang CH, lee Cl, Chen WY. Risk Factors and Ä°mpact of Nosocomial Acinetobacter baumannii Bloodstream Ä°nfections in the Adult Ä°ntensive Care Unit: a Casecontrol Study. J Hosp Infect. 2009; 73: 143-50.

Bilici A, Karahocagil MK, Yapıcı K, Göktaş U, Yama G. et al. Ventilatör İlişkili Pnömoni Sıklığı Risk Faktörleri ve Etkenleri. Van Tıp Dergisi. 2012; 19 (4): 170-176.

Leblebicioğlu H, Rosenthal VD, Arıkan ÖA, Özgültekin A, Yalçın AN, Koksal I, et al. Device-Associated Hospital Acquired İnfection Rates İn Turkish İntensive Care Units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consotium (INCC). J Hosp Infect. 2007; 65: 251257.

Chastre J, Fagon JY. Ventilator-Associated Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2002; 165: 867-903.

Tünay H, Demirdal T, Demirtürk N. Acinetobacter Enfeksiyonlarında Dirençle İlgili Değişen Tanımlamalar ve Dirençte Güncel Durum. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2012; 42(4): 123-126.

Kılıç M. Demet Çalışmasının Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalarda Ventilatör Ilişkili Pnömoni Üzerine Etkisi. Uzmanlik tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 2017

Palabiyik O, Isik Y, Cegin MB, Goktas U, Kati I. Efficiency of Hematocrit, Lymphocyte, C-Reactive Protein and Transferrin Levels in Predicting Mortality in Ä°ntensive Care Unit Patients: a 2-Year Retrospective Study. Eur J Gen Med. 2015; 12: 222-6.

Gupta A, Agrawal A, Mehrotra S, Singh A, Malik S, Khanna A. Incidence, Risk Stratification, Antibiogram of Pathogens Ä°solated and Clinical Outcome of Ventilator Associated Pneumonia. Indian J Crit Care Med. 2011; 15: 96-101.

Bonten MJM, Kollef MH, Hall JB. Risk Factors for Ventilator-Associated Pneumonia: From Epidemiology to Patient Management. Health Care Epidemiol. 2004; 38: 890-8

Aygen B. Kan ve Kan Ürünleri ile Bulaşan İnfeksiyonlar. In:Doğanay M, Unal S, eds. Hastane İnfeksiyonları. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2003: 855-74.

Agarwal R, Gupta D, Ray P, et al. Epidemiology, Risk Factors and Outcome of Nosocomial Ä°nfections in a Respiratory Intensive Care Unit in North India. J Infect. 2006; 53: 98-105.

Öcal N, Öcal R, Özer S, Taşkın G, Doğan D, et al. Ventilatör İlişkili Pnömonide Değiştirilemeyen Risk Faktörleri ve Radyolojik Skorlamanın Prognostik Değeri. Yoğun Bakım Derg. 2016; 7: 44-8.

Kantorova I, Svoboda P, Scheer P, et al. Stress Ulcer Prophylaxis in Critically Ä°ll Patients: a Randomized Controlled Trial. Hepatogastroenterology. 2004; 51: 757-761.

Taşbakan MS, Deniz S, Gürgün A, Başoğlu Ö, Bacakoğlu F. Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mekanik Ventilasyon Uygulanan Olgularda Üst Gastro-İntestinal Sistem Kanamaları. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine. 2010; 49(3): 185-191.

Celis R, Torres A, Gatell JM, et al. Nosocomial Pneumonia: A Multivariate Analysis of Risk and Prognosis. Chest.1988; 93:318-24.

Saltoğlu N. Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi Ve Kontrolü. Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol Sempozyum Dizisi. 2008; 60: s.89-103.

Kılıç M, Demirkıran H, Yüzkat N. Trakeostomili Hastalarda Ventilatör İlişkili Pnömoni Görülme Sıklığı: Prospektif Çalişma. In: Akça H, Eraslan M, Sansar MF, editörler. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi; 4-5 Mayıs 2018; Adana-Türkiye: s.629

Hatipoğlu ON. Hastane Kokenli Pnomoni Risk Faktorleri. In: Arman D, Ucan ES, eds. Hastane Kokenli Pnomoni ve Tedavisi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2004: 13-20.

Lorente L, Lecuona M, Galvan R, et al. Periodically Changing Ventilator Circuits is not Necessary to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia When a Heat and Moisture Exchanger is Used. Infect Control Hosp Epidemiol. 2004; 25:1077- 82

Alp E, Guven M, Yıldız O, Aygen B, Voss A, Doganay M. Incidence, Risk Factors and Mortality of Nosocomial Pneumonia in İntensive Care Units: A Prospective Study. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2004; 3: 17.

Ibrahim EH, Tracy L, Hill C, Fraser VJ, Kollef MH. The Occurrence of Ventilator associated Pneumonia in a Community Hospital; Risk Factors and Clinical Outcomes. Chest. 2001; 120: 555-61.

Uslu M, Öztürk DB, Kuşçu K, Aslan V, Gürbüz Y, Tütüncü EE, et al. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ventilatörle İlişkili Pnömoni Gelişmesine Etki Eden Risk Faktörleri. Klimik Dergisi. 2010; 23: 83-8.

Yılmaz G, Çaylan R, Ulusoy H, Aydın K, Erciyes N, Köksal İ. Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlişkili Pnömonilerin Değerlendirilmesi. Yoğun Bakım Dergisi. 2004; 4(2): 131-137.

Paterson DL. The Epidemiological Profile of İnfec¬tions with Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter species. Clin Infect Dis. 2006; 43(Suppl 2):43-8.

Perez F, Hujer AM, Hujer KM, Decker BK, Rather PN, Bonomo RA. Global Challenge of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 2007; 51(10): 3471-84.


Article Views      : 0
PDF Downloads : 0