Subawa, Anak Agung Ngurah, Department of Clinical Pathology, Faculty of Medicine, Universitas Udayana, Sanglah General Hospital, Denpasar, Bali, Indonesia